KAS gali pasinaudoti VKT konsultantų paslaugomis?

Priemone "Verslo konsultantas LT" gali pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai (pareiškėjai), atitinkantys priemonės „Verslo konsultantas LT“ reikalavimus.

Pareiškėjais gali būti:

- ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantys SVV subjektai;

- SVV subjektai, veikiantys nuo vienerių iki trejų metų, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš trejus metus) iki paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų.

 

Priemone „Expo konsultantas LT“ gali pasinaudoti labai mažos, mažos bei vidutinės įmonės, atitinkančios priemonės „Expo konsultantas LT“ reikalavimus.

Pareiškėjais gali būti:

-  MVĮ, kuri ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų darbuotojų. 

 

Priemone „Eco konsultantas LT“ gali pasinaudoti labai mažos, mažos bei vidutinės įmonės, atitinkančios priemonės „Eco konsultantas LT“ reikalavimus.

Pareiškėjais gali būti:

-  MVĮ, kuri ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų darbuotojų.