KAIP tapti Verslo konsultantu, ATRANKOS į VKT kvietimas?

     

Kviečiame teikti prašymus ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus konsultuoti verslo pradžios ir plėtros, socialinio verslo, eksporto ir ekoinovacijų temomis.

 

Detaliau su atrankos kriterijais kandidatams, siekiantiems teikti konsultacijas verslo pradžios ir plėtros, socialinio verslo, eksporto ir ekoinovacijų temomis galite susipažinti ČIA .

 

VKT kandidatai turi pateikti vieną užpildytą prašymo formą ir joje pažymėtus priedus. Priedai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Prašymas ir prie prašymo pridedamų atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiantys dokumentai pateikiami kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Prašymų formos:

 

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į VKT KONSULTUOTI VERSLO PRADŽIOS IR PLĖTROS TEMOMIS

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į VKT KONSULTUOTI EKSPORTO TEMOMIS

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į VKT KONSULTUOTI SOCIALINIO VERSLO TEMOMIS

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į VKT KONSULTUOTI EKOINOVACIJŲ TEMOMIS

 

Kandidatų prašymų  ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančių dokumentų pateikimo termino pradžios data – 2019 m. birželio 27 d.

Kandidatų prašymų ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančių dokumentų pateikimo termino pabaigos data – 2019 m. liepos 31 d. 16.00 val.

Prašymai bei dokumentai siunčiami el. paštu vkt@verslilietuva.lt iki minėto termino pabaigos, pasirašius juos elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Prašymai gauti vėliau nei nustatyta pateikimo termino pabaiga – nebus nagrinėjami.

 

Pretenduojančiųjų konsultuoti tinkamumą šiam darbu vertins speciali Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, VšĮ „Versli Lietuva“ ir verslo atstovų komisija. Visas atrinktų ir patvirtintų konsultantų sąrašas skelbiamas viešai tinklapyje vkt.verslilietuva.lt .

Pažymime, kad 2019 m. gegužės 9 dieną patvirtintas naujasis „Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas“, kuris nustato verslo konsultantų atrankos ir įtraukimo į verslo konsultantų tinklą tvarką, verslo konsultantų pareigas, teikiamų konsultacijų kokybės priežiūros tvarką bei konsultantų išbraukimo ir VKT tvarką.

 

Jei turėsite klausimų, komentarų, rašykite VšĮ „Versli Lietuva“ projekto administravimo grupei el.paštu vkt@verslilietuva.lt arba skambinkite telefonu Jurgitai Šimanauskienei, tel. 8-618 04835, Vaidai Meiliūtei, tel. 8-612-49241.

 

 

Atrankos kriterijai ir pateikiami dokumentai

 

BENDRIEJI:

Verslo pradžia ir plėtra

Socialinis verslas 

Eksportas

Ekoinovacijos

 3 ataskaitinių metų (2018, 2017, 2016) pelno (nuostolių) ataskaitų arba pajamų deklaracijos (fizinis asmuo) arba šalies, kurioje registruotas kandidatas, atitinkamų dokumentų kopijos

(jei kandidato pagrindinė veiklos kryptis yra kita nei ta, kurios pobūdžio konsultacijas kandidatas ketina teikti, kandidatas turi pateikti  sąrašą sutarčių ar kitų dokumentų, įrodančių kandidato pajamas už verslo konsultacijas arba profesinę veiklą pagal konkrečią konsultavimo srities temą)

X

X

X

X

 Pajamos teikiant verslo konsultacijas (arba iš profesinės veiklos vykdant veiklą pagal konkrečią konsultavimo temą) ne mažiau kaip  20 000 eur/3 metus arba pelnas iš paties sukurto verslo ≥1 000 000 eur

X

X

 

 

 Pajamos teikiant verslo konsultacijas (arba iš profesinės veiklos vykdant veiklą pagal konkrečią konsultavimo temą) ne mažiau kaip  30 000 eur/3 metus

 

 

X

 

 Pajamos teikiant aplinkosaugines konsultacijas (arba iš profesinės veiklos vykdant veiklą pagal konkrečią konsultavimo temą) ne mažiau kaip  50 000 eur/3 metus arba pelnas iš paties sukurto verslo ≥1 000 000 eur.

 

 

 

X

 Įvykdęs įsipareigojimus Sodrai, VMI

X

X

X

X

 Prašymo pateikimo dieną nėra padaręs konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo už kurį paskirta administracinė nuobauda ir nuo sankcijos įsiteisėjimo praėjo ne mažiau kaip 1 metai.

X

X

X

X

 Pirkimo ar nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių dokumentų kopijos (paslaugų teikimo vieta nutolusi ≤ 50 km nuo savivaldybės, kurioje norima teikti konsultacijas)

X

X

 

X

 

SPECIALIEJI:

Verslo pradžia ir plėtra

Socialinis verslas

Eksportas 

Ekoinovacijos

 Kandidato gyvenimo aprašymas

X

X

X

X

 Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos)

X

X

X

 

 Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities gamtos mokslų studijų krypties; biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties ar kraštotvarkos studijų krypties (ne žemesnį kaip bakalauro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį) (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos)

 

 

 

X

 ≥ 3 metų konsultavimo patirtis konkrečioje temoje. (pateikti: per paskutinis 3 metus konsultuotų ūkio subjektų sąrašą kiekvienai temai atskirai:   11 subjektų + ≥ 300 val. konsultacijų kiekviena tema)

 arba

 ≥ 10 metų darbo patirtis konkrečioje temoje (CV)

 arba

 ≥ 1 000 000 eur pelno per paskutinius 3 ataskaitinius (2018, 2017, 2016) metus (galima konsultuoti verslo planavimo, produkto/paslaugos tobulinimo, pardavimo strategijos, pardavimų ir derybų temomis)

X

 

 

 

 ≥ 1 metų konsultavimo patirtis konkrečioje temoje. (pateikti: per paskutinis 1 metus konsultuotų ūkio subjektų sąrašą kiekvienai temai atskirai:   3 subjektų + ≥ 50 val. konsultacijų kiekviena tema)

 arba

 ≥ 1 metų profesinio darbo patirtis konkrečioje temoje (CV)

 arba

 ≥ 1 metų paties sukurto socialinio verslo patirtis (CV)

  X    

 ≥ 3 metų konsultavimo patirtis konkrečioje temoje (pateikti: per paskutinis 3 metus konsultuotų ūkio subjektų sąrašą kiekvienai temai atskirai:  ≥ 6 subjektai + ≥ 180 val. konsultacijų kiekviena tema)

 

 

 

X

 

 ≥ 3 metų konsultavimo patirtis konkrečioje temoje (pateikti: per paskutinis 3 metus konsultuotų ūkio subjektų sąrašą kiekvienai temai atskirai:   11 subjektų + ≥ 300 val. konsultacijų kiekviena tema)

arba

 ≥ 10 metų darbo patirtis konkrečioje temoje (CV)

arba

 ≥ 1 000 000 eur pelno per paskutinius 3 ataskaitinius (2018, 2017, 2016) metus

 

 

 

X

 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI (vienas iš 3):

Verslo pradžia ir plėtra

Socialinis verslas

Eksportas 

Ekoinovacijos

Tarptautinė konsultavimo ar tarptautinė profesinė patirtis pagal konkrečią temą.

X

 

X

X

 Įgijęs arba kėlęs kvalifikaciją konkrečia konsultavimo tema

X

 

 

X

 ≥ 10 SVV subjektų ar didelių įmonių rekomendacijos konkrečia tema 

X

 

 

X

 ≥ 3 SVV subjektų ar didelių įmonių,veikiančių socialinio verslo srityje ir konsultuotų per paskutinius 3 metus socialinio verslo srityje rekomendacijos   X    

 Įgijęs tarptautinę  kvalifikaciją ir gavęs tarptautinį sertifikatą

 

 

X

 

 ≥ 6 įmonių vykdančių eksportą, konsultuotų per paskutinius 3 metus rekomendacijų kopijos

 

 

X

 

 

 

Kviečiame dalyvauti ir drauge kurti stiprų, kompetentingą ir verslui vertes kuriantį Verslo konsultantų tinklą!