KAIP pasirinkti verslo konsultantą?

VKT apima visas Lietuvos savivaldybes, todėl daugeliu temų verslininkai pagalbą ras tiesiog tame rajone, kuriame ir vysto verslą. Neradus verslo konsultanto pageidaujama tema artimiausioje savivaldybėje – išgelbės didieji Lietuvos miestai, kuriuose konsultacijos teikiamos visomis norimomis temomis. Verslininko registracijos arba veiklos vykdymo vieta (savivaldybė) neapriboja galimybės kreiptis į bet kurį Tinkle esantį verslo konsultantą.

SVV subjektai, norintys gauti konsultacijas verslo pradžiai bei plėtrai ir veikiantys ne ilgiau kaip 1 m. kreipiasi į verslo pradžios temomis konsultuojančius verslo konsultantus.

SVV subjektai,  norintys gauti konsultacijas verslo pradžiai bei plėtrai ir veikiantys nuo 1 m. iki 3 m., turi kreiptis į verslo plėtros temomis konsultacijas teikiančius verslo konsultantus.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikančios ne ilgiau kaip 3 m. ir  norinčios gauti konsultacijas eksporto temomis, turi kreiptis į verslo konsultantus, konsultacijas teikiančius "Pasirengimo eksportui veiksmų planas" tema.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikančios ilgiau kaip 3 m. ir  norinčios gauti konsultacijas eksporto temomis, turi kreiptis į verslo konsultantus, konsultacijas teikiančius "Eksporto strategija", "Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija", "Tarptautinės prekybos teisiniai aspektai ir sertifikavimas užsienio rinkose", "Techniniai ir gamybiniai eksporto aspektai", "Eksporto rizikos valdymas" temomis.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, norinčios gauti konsultacijas efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo, ekoinovacijų diegimo ir panašiais klausimais, turi kreiptis į verslo konsultantus, konsultacijas teikiančius: „Atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje“, „Ekologinis gaminių projektavimas“, „Eko-inovacijų diegimas“, „Taršos prevencija“, „Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas“ temomis.