KAIP pasirinkti verslo konsultantą?

VKT apima visas Lietuvos savivaldybes, todėl daugeliu temų verslininkai pagalbą ras tiesiog tame rajone, kuriame ir vysto verslą. Neradus verslo konsultanto pageidaujama tema artimiausioje savivaldybėje – išgelbės didieji Lietuvos miestai, kuriuose konsultacijos teikiamos visomis norimomis temomis. Verslininko registracijos arba veiklos vykdymo vieta (savivaldybė) neapriboja galimybės kreiptis į bet kurį Tinkle esantį verslo konsultantą.

SVV subjektai, norintys gauti konsultacijas verslo pradžiai bei plėtrai ir veikiantys ne ilgiau kaip 1 m. kreipiasi į verslo pradžios temomis konsultuojančius verslo konsultantus.

SVV subjektai,  norintys gauti konsultacijas verslo pradžiai bei plėtrai ir veikiantys nuo 1 m. iki 3 m., turi kreiptis į verslo plėtros temomis konsultacijas teikiančius verslo konsultantus.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikančios ne ilgiau kaip 3 m. ir  norinčios gauti konsultacijas eksporto temomis, turi kreiptis į verslo konsultantus, konsultacijas teikiančius "Pasirengimo eksportui veiksmų planas" tema.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikančios ilgiau kaip 3 m. ir  norinčios gauti konsultacijas eksporto temomis, turi kreiptis į verslo konsultantus, konsultacijas teikiančius "Eksporto strategija", "Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija", "Tarptautinės prekybos teisiniai aspektai ir sertifikavimas užsienio rinkose", "Techniniai ir gamybiniai eksporto aspektai", "Eksporto rizikos valdymas" temomis.