KADA galima pradėti konsultuotis?

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas užpildo paraišką, kuri skelbiama Invegos interneto svetainėje. Verslo pradžios ir plėtros konsultacijų paraiškos forma -  http://invega.lt/lt/verslo-konsultantas-lt/, eksporto konsultacijų paraiškos forma - http://invega.lt/lt/expo-konsultantas-lt/ , ekoinovacijų konsultacijų paraiškos forma - http://invega.lt/lt/eco-konsultantas-lt/.

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą kartu su priedais teikia Invegai raštu vienu iš šių būdų:

  1. atsiųsti registruotu paštu;
  2. pareiškėjas ar jam atstovaujantis asmuo įteikti asmeniškai;
  3. pristatyti pašto kurjeriu;
  4. elektroniniu paštu - tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu.

1-3 punktuose nurodytu būdu dokumentai teikiami adresu Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius.

Pasirašęs dotacijos sutartį, pareiškėjas kreipiasi į Verslo konsultantų tinklo konsultantus dėl konsultacijų suteikimo.

 

Kontaktai dėl priemonės ir dokumentų teikimo:

Tel. nr. (8 5) 210 6391

El. paštas (verslo pradžia ir plėtra) - verslokonsultacijos@invega.lt

El. paštas (eksportas) - expo@invega.lt

El. paštas (ekoinovacijos) - eco@invega.lt