Apie projektą

Verslo Konsultantų Tinklas

 

Verslo konsultantų tinklas (VKT)  – visoje Lietuvoje lengvai prieinama skaidri sistema, kuri sukurta, siekiant padėti SVV subjektams, jauniems verslams, jų lyderiams auginti kompetencijas ir tuo pačiu - verslą.

VKT tikslas – suteikti kokybišką ir personalizuotą paslaugą tiems verslininkams, kuriems to labiausiai reikia – aktualia tema ir reikiamu laiku bei atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria jaunas verslas.

 

ATRANKA

VKT sudaro atrinkti ir VšĮ „Versli Lietuva“ (VL) prižiūrimi konsultacijas smulkiam ir vidutiniam verslui teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kur didžiulis dėmesys kreipiamas į jų kvalifikaciją, įgūdžius, patirtį. Norinčiam konsultuoti verslininkus, reikės teikti prašymą ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus bei įveikti atranką. Speciali VL, Ūkio ministerijos ir verslo atstovų  komisija vertins pretenduojančiųjų konsultuoti tinkamumą šiam darbui. Visas atrinktų ir patvirtintų konsultantų sąrašas skelbiamas viešai.

 

KONSULTACIJOS

Aukštos kokybės verslo konsultacijos teikiamos jaunų verslų savininkams ar atstovams patogioje vietoje ir patogiu laiku. Į VKT įtrauktas verslo konsultantas, naudodamas gerąją verslo praktiką, paslaugas teikia išsiaiškinęs konsultacijos gavėjo poreikius ir lūkesčius bei prie jų prisitaikęs. VL verslo konsultantų kokybės priežiūrą ir kokybinių reikalavimų neatitinkantys konsultantai bus šalinami iš tinklo. Pretenduoti tapti VKT konsultantais gali nepriekaištingą reputaciją ir ilgametę patirtį versle arba konsultuojant verslus turintys fiziniai bei juridiniai asmenys.

 

VKT nauda JAUNIEMS VERSLAMS

Siekiama, kad konsultuojami jauni verslininkai galėtų greičiau ir efektyviau išspręsti kilusius sunkumus – tai padidintų jaunų verslų kokybę, didintų efektyvumą, kas leistų tvariai plėtoti verslą. Taip pat, iš patyrusių ekspertų gavę individualių, teminių patarimų jie galėtų išvengti klaidų, greičiau priimti sprendimus, būtinus veikti konkurencinėje aplinkoje.

 

VKT nauda VISUOMENEI

Efektyviai dirbantis verslas kuria naujas darbo vietas, tai sprendžia ekonomines bei socialines problemas ir gerina gyvenimo kokybę, ypač regionuose. Sėkmingų verslų pavyzdžiai skatina naujų kūrimąsi – taip labiau išnaudojamos galimybės regionuose, telkiamas ir įgalinamas jaunimo potencialas.

 

VKT nauda KONSULTANTAMS

 Savo sukauptas žinias pritaikydami individualiems jaunų verslų iššūkiams įveikti, konsultantai pagilina ir savo įgūdžius, sustiprina profesinį įvaizdį bei praplečia naudingų ryšių ratą.

 

Tikslinė VKT naudotojų grupė:

- ne ilgiau nei 5 metus veikiantis SVV subjektas, siekiantis gauti verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijas;

- labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, siekiančios gauti konsultacijas eksporto bei ekoinovacijų temomis.