KUR reikia kreiptis norint gauti verslo konsultacijas?

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas užpildo paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir Invegos interneto svetainėje http://invega.lt/lt/konsultaciju-kompensavimas/ .

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą kartu su priedais galmai teikti Invegai raštu vienu iš šių būdų:

  1. atsiųsti registruotu paštu;
  2. pareiškėjas ar jam atstovaujantis asmuo įteikti asmeniškai;
  3. pristatyti pašto kurjeriu;
  4. elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu.

1-3 punktuose nurodytu būdu dokumentai teikiami adresu Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius.

 

Konsultacijas dėl priemonės ir dokumentų pateikimo teikia:

Justina Balčiūtė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el.paštas verslokonsultacijos@invega.lt;

Ernesta Sečinskytė, tel. Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas verslokonsultacijos@invega.lt;

Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas verslokonsultacijos@invega.lt .