KOKIOMIS temomis galima kreiptis?

TEMOS
Verslo pradžios
Verslo plėtros
Eksporto
Ekoinovacijų
 1. Verslo planavimas
 2. Mokesčiai ir buhalterinė apskaita
 3. Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai
 4. Produkto, paslaugos tobulinimas
 5. Pardavimas
 6. Rinkodara
 7. Sutarčių sudarymas ir valdymas
 8. Dokumentų rengimas ir valdymas
 9. Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga
 1. Įmonės strategija
 2. Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas
 3. Rinkodara, įmonės įvaizdžio kūrimas
 4. Įmonės finansų valdymas
 5. Pardavimas ir derybos
 6. Investicijos ir finansavimo šaltiniai
 7. Teisiniai aspektai
 8. Projektų valdymas

 

 1. Pasiruošimo eksportui veiksmų planas
 2. Eksporto strategija
 3. Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija
 4. Tarptautinės prekybos teisiniai aspektai ir sertifikavimas užsienio rinkose
 5. Techniniai ir gamybiniai eksporto aspektai
 6. Eksporto rizikos valdymas
 1. Atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje
 2. Ekologinis gaminių projektavimas   
 3. Taršos prevencija
 4. Ekoinovacijų diegimas
 5. Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas