KODĖL verta pasinaudoti VKT konsultantų paslaugomis?

Verslininkai gauna individualią, tikslingą ir aukštos kokybės konsultaciją. Atrinktų verslo konsultantų gausa užtikrina, kad kiekvienas klientas turės galimybę pasirinkti bent iš 20-ties tam tikros temos verslo konsultantų bei kreiptis mažiausiai į 4 konsultacines įmones savo savivaldybėje.

SVV subjektams, kurie konsultuosis VKT pagalba verslo pradžios ir verslo plėtros temomis, bus kompensuojama dalis gautų paslaugų išlaidų. Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui suma yra 6.500 Eur. Kompensacijas 6 mėnesių nepertraukiamu laikotarpiu galės gauti SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus. Priemonei įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta iki 11,58 mln. Eur. Pirmajam kvietimui skirta 2 mln. Eur. Paraiškos dėl dalinės kompensacijos už verslo konsultacijas INVEGA‘i gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjų veiklos amžius

Iki 1 m.

Nuo 1 iki 3 m.

Nuo 3 iki 5 m.

Kompensacijos dydis

100 proc.

85 proc.

50 proc.

Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis

53,04 Eur/val. be PVM

63,54 Eur/val. be PVM

63,04 Eur/val. su PVM

75,64 Eur/val. su PVM