KAS gali pasinaudoti VKT konsultantų paslaugomis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai (pareiškėjai), atitinkantis priemonės „Verslo konsultantas LT“ reikalavimus.

 

Pareiškėjais gali būti:

- ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantys SVV subjektai;

- SVV subjektai, veikiantys nuo vienerių iki penkerių metų, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš penkerius metus) iki paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų.