KODĖL verta pasinaudoti VKT konsultantų paslaugomis?

VKT - sklandžiai veikianti konsultacijų teikimo sistema, kuri sudaro galimybę verslininkams kreiptis bet kuriuo įmonės vystymo etapu, bet kokiu klausimu. Detaliau...

 

KAS gali pasinaudoti VKT konsultantų paslaugomis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai (pareiškėjai), atitinkantis priemonės „Verslo konsultantas LT“ reikalavimus. Detaliau...

KUR reikia kreiptis norint gauti verslo konsultacijas?

SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus turi kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pateikdami nustatytos formos paraišką kartu su priedais. Detaliau...

KADA galima pradėti konsultuotis pas verslo konsultantą?

SVV subjektas kreiptis į pasirinktą verslo konsultantą gali tik pasirašęs dotacijos sutartį su INVEGA. Jeigu konsultacijos gautos iki dotacijos sutarties pasirašymo dienos, patirtos konsultacijų išlaidos nėra tinkamos finansuoti pagal minėtą priemonę ir turi būti apmokėtos iš asmeninių lėšų. Detaliau...

KAIP pasirinkti verslo konsultantą?

Verslininkai gali konsultuotis pas bet kurį iš VKT pasirinktą verslo konsultantą. Į VKT atrinkta daugiau kaip 330 verslo konsultantų, teikiančių aukštos kokybės konsultacijas visoje Lietuvoje. Detaliau...

KOKIOMIS temomis galima kreiptis?

SVV subjektai konsultacijas šiuo metu gali gauti verslo pradžios ir verslo plėtros. Pasibaigus antrajai verslo konsultantų atrankai, atsiras galimybė konsultuotis eksporto ir ekoinovacijų temomis. Detaliau...