VKT - sklandžiai veikianti konsultacijų teikimo sistema, kuri sudaro galimybę verslininkams kreiptis bet kuriuo įmonės vystymo etapu, bet kokiu klausimu.

Verslo konsultantai, norėdami patekti į VKT, gali tai padaryti atrankos į VKT kvietimo metu. Kvietimai skelbiami kiekvieną ketvirtį Verslios Lietuvos internetiniame tinklapyje www.verslilietuva.lt .

Pareiškėjas, užpildęs paraišką, kuri skelbiama Invegos interneto svetainėje bei pasirašęs dotacijos sutartį, iš Verslo konsultantų tinklo išsirenka konsultantą bei temas, kuriomis pageidauja gauti konsultacijas.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas užpildo paraišką, kuri skelbiama Invegos interneto svetainėje. Verslo pradžios ir plėtros konsultacijų paraiškos forma -  http://invega.lt/lt/verslo-konsultantas-lt/, eksporto konsultacijų paraiškos forma - http://invega.lt/lt/expo-konsultantas-lt/ .

Verslininkai gali konsultuotis pas bet kurį iš VKT pasirinktą verslo konsultantą. Į VKT atrinkta daugiau kaip 500 verslo konsultantų, teikiančių aukštos kokybės konsultacijas visoje Lietuvoje.

SVV subjektai konsultacijas šiuo metu gali gauti verslo pradžios ir verslo plėtros temomis, labai mažos, mažos bei vidutinės įmonės - eksporto bei ekoinovacijų temomis.